Laman

Sabtu, 30 Oktober 2010

Jumat, 08 Oktober 2010

KELOMPOK PENGAJIAN “LIKO”

Pengajian Liko adalah sebuah kelompok pengajian yang angotanya terdiri dari ibu-ibu. Pengajian liko mulai dibentuk pada bulan Juli 2006. kegiatan yang ada pada kelompok pengajian ini adalah tadarus Al-Qur’an, ceramah, dan belajar tentang agama Islam. Visi dari pengajian Liko ini adalah untuk menjadikan ibu-ibu anggota pengajian ini menjadi ibu yang dapat mendidik anak dan melayani suami sesuai ajaran agama islam. Awal mula dibentuk pengajian ini mempunyai anggota 13 orang dan seorang guru yang bernama Umi Silvi. Umi Silvi menjadi guru pada tahun 2006 sampai 2007, karena ia hamil dan harus melahirkan maka Umi Silvi digantikan dengan Umi Sri. Umi Sri menjadi guru dalam pengajian Liko hanya sekitar satu tahun dari tahun 2007 sampai 2008, karena Umi Sri juga hamil dan harus melahirkan maka Umi Sri kembali digantikan oleh Umi Silvi yang sampai sekarang masih menjadi guru dalam pengajian Liko. Pengajian Liko mempunyai jadwal hanya seminggu sekali, tepatnya setiap hari rabu, karena anggota pengajian ini terus bertambah maka pengajian ini pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pada hari rabu dan jum’at. Pengajian Liko hingga sekarang beranggotakan 17 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok. Pengajian ini dubagi menjadi 2 kelompok agar para anggota bisa mendapatkan perhatian dari guru, karena kalau terlalu banyak maka akan sulit untuk para ibu-ibu memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka. Pengajian Liko diadakan setiap minggu dirumah para anggotanya, para anggota pengajian ini bergiliran setiap minggu menyediakan tempat, yaitu rumah mereka. Selain tempat belajar mengaji dan belajar mengenai agama islam, pengajian ini juga dijadikan tempat mencurahkan isi hati para anggotanya kepada guru mereka. Para anggota sering meminta saran kepada guru mereka jika sedang ada masalah dalam keluarga mereka, dan guru mereka dengan senang hati memberikan saran-saran yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam.
Pelajaran yang telah diajarkan sampai sekarang adalah :
1. Sifat-sifat manusia dalam Al-Qur’an
2. Jalan menuju Taqwa
3. Ciri-ciri wanita soleha
4. Tanda-tanda rukiah yang rintih
5. Cara-cara sodakoh
6. Ciri-ciri Al-Qisir ( sombong )
7. Adab menghadiri tarbiah ( pendidikan )
8. Menuju ramadhan yang lebih bermakna
9. Ukuwah
10. Wajib membaca Al-Qur’an
11. Urgenzi Aqidah dalam kehidupan individu dan masyarakt
12. Penyakit samar-samar ( Marodu Subhad )
13. Tanda-tanda sehatnya agma Islam
14. Hajat manusia kepada Risallah
15. Sebab-sebab penyakit Futu ( melemah )
16. Tuntutan-tuntutan iamn
17. Ikhlas dalam kehidupan kita
18. Janji Allah kepada orang yang beriman
19. Makna Islam
20. Ciri-ciri orang beriman
21. Adab-adab orang berinfak
22. Dua kalimat syahadat
23. Dua golongan manusia mengingkari syukur
24. Amalan dunia yang berdemensi ukrewi
25. Kewajiban seorang muslim terkait dengan waktu
26. Faktor-faktor doa kita yang menyebabkan tidak dijabah oleh Allah
27. Tuntutan ikhlas dalam kehidupan kita
28. Amalan sunah bulan ramadhan
29. 10 langkah menyambut Ramadhan
30. Taqiah ( pengorbanan )
31. Taat kepada Allah dan Rasul
32. Bukti keberadaan Allah
33. Islam sebagai akhlak
34. Ma’iyyatullah ( kesertaan Allah )
35. 7 siar akhlak
36. Tawadu ( rendah hati )
37. Bersikap sopan pada diri sendiri
38. Bekal perubahan
39. makna LAILAHAILALLAH
40. Kesempurnaan Islam
41. Kendala-kendala yang menghadang kita untuk menggunakan waktu secara optimal
42. Merawat pohon hidayat ( keimanan )
43. Islam sebagai akhlak
44. Apa Islam tegar dimuka bumi
45. ID kehidupan taqwa
46. Mewujudkan hubungan yang kuat dengan Allah
47. Definisi manusia
48. Mengenali diri sendiri
49. Kriteria wanita soleha
50. 9 tips menjadi anak taqwa
51. Adab-adab bertamu
52. Taget-target Ramadhan
53. Istiqomah dalam diri kita
54. Sikpa-sikap orang yang istiqomah
55. Hakekat manusia
56. Istiqomah dan Konsisten.
57. Pendidikan iman pada anak
58. Hasil dari ibadah
59. Adab-adab berdoa
60. Halaqoh ( benteng yang kokoh )
61. Ikhlas
62. 13 Bukti penguat keikhlasan
63. 18 Bahaya lisan
64. Fungsi wanita Islam
65. 10 Golongan yang tidak masuk surga
66. 10 Temannya iblkis
67. 20 Golongan musuh iblis
68. 8 Nasehat Syaidina Umar
69. 6 Faktor menghapus pahala kebaikan
70. Definisi haid
71. Arrolhoyol Istijabah
72. 6 Dampak bersyukur
73. Bentuk-bentuk kesabaran
74. Faktor-faktor yang meningkatkan keimanan kita
Materi-materi diatas adalah yang telah diajarkan oleh Umi Silvi kepada anggota pengajiannya. Umi Silvi berharap apa yang telah ia ajarkan dapat berguna bagi para anggotanya.
Demikianlah penjelasan mengenai suatu kelompok Pengajian yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, yaitu ”Pengajian Liko”. Terimakasih karena telah membaca tulisan ini dan semoga tulisan ini berguna bagi yang membaca.